Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Mở cửa hệ thống đăng ký trên cổng thông tin dành cho việc tuyển chọn công dân đi học tại Liên Bang Nga theo hạn ngạch của Chính phủ Liên Bang Nga năm học 2021/2022.

Cập nhật COVID-19 ở Nga

xem tu vi thoi bao nga 5