Thứ năm, 19 Tháng 5 2022
thumb/thumb.php?src=/images/stories/content/2022/04/21/1_dam-bao-an-ninh-an-toan-cho-cong-dan-va-phap-nhan-viet-nam-tai-ukraine.jpg&w=260&h=150&zc=1&q=80&a=c

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank
Chiều 21/4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, liên quan đến công tác bảo hộ công dân cũng như tài sản của công dân Việt Nam tại Ukraine, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, ưu tiên cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam là đảm bảo an ninh, an toàn về tính mạng, tài sản, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân và pháp nhân Việt Nam tại Ukraine và các khu vực có liên quan.

Chuyen Muc Tu Vi Thoi Bao Nga