Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
Cộng đồng người Việt ở Canada chỉ bằng khoảng 1/10 so với Mĩ, nhưng như trường hợp Đại học Cornell, các cộng đồng nhỏ có thể làm nên những điều lớn lao. Những thị trấn tập trung người Việt, ở phía Tây Vancouver và phía Đông Toronto có tính đa dạng, tuy nhiên, các vấn đề họ gặp phải khá tương đồng.

Cập nhật COVID-19 ở Nga

xem tu vi thoi bao nga 5