Thứ năm, 19 Tháng 5 2022
thumb/thumb.php?src=/images/stories/content/2021/06/16/1_thoi-gian-luu-tru-cua-nguoi-nuoc-ngoai-tai-nga-tu-dong-duoc-gia-han-den-309.jpg&w=260&h=150&zc=1&q=80&a=c

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank
Ngày 15/06/2021, Tổng thống Vladimir Putin đã ký Sắc lệnh mới “ Về các biện pháp tạm thời nhằm giải quyết tình trạng pháp lý của công dân nước ngoài và người không quốc tịch tại Liên bang Nga trong thời gian khắc phục hậu quả của việc lây lan dịch bệnh COVID-19”.