thumb/thumb.php?src=/images/stories/content/2021/07/22/1_ap-luc-vi-vo-gioi.jpg&w=260&h=150&zc=1&q=80&a=c

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank
Tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy lại yêu và chọn tôi khi ngay từ thời đi học cô ấy đã luôn xuất sắc, còn tôi thì ngược lại. Vợ cái gì cũng hơn tôi, khiến tôi cảm thấy khó chung sống.

Chuyen Muc Tu Vi Thoi Bao Nga