thumb/thumb.php?src=/images/stories/content/2021/10/22/1_bo-y-te-huong-dan-xac-minh-thong-tin-tiem-chung-covid-19.jpg&w=260&h=150&zc=1&q=80&a=c

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank
Đến nay, cả nước đã triển khai tiêm được hơn 71 triệu liều vaccine COVID-19 cho khoảng hơn 60% người dân trên 18 tuổi. Tuy nhiên, nhiều người đã được tiêm nhưng còn thiếu, không có hoặc sai thông tin về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, dẫn đến ảnh hưởng việc xác định thông tin về tiêm chủng cho công dân.
thumb/thumb.php?src=/images/stories/content/2021/10/22/1_xep-hang-cho-mua-iphone-13-o-tphcm.jpg&w=260&h=150&zc=1&q=80&a=c

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank
Một số hệ thống bán lẻ điện thoại tại TP.HCM bắt đầu giao iPhone 13 cho khách, trong hôm nay, nhiều người đã tới các cửa hàng điện thoại để xếp hàng mua iPhone 13.

Chuyen Muc Tu Vi Thoi Bao Nga