Thứ năm, 19 Tháng 5 2022

Điểm tin Việt Nam

thumb/thumb.php?src=/images/stories/content/2022/05/17/1_viet-nam-co-hiep-hoi-blockchain.jpg&w=260&h=150&zc=1&q=80&a=c

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank
Lễ ra mắt Hiệp hội Blockchain Việt Nam được tổ chức sáng ngày 17/5. Đây là tổ chức pháp nhân chính thức đầu tiên liên quan đến lĩnh vực công nghệ blockchain.  
thumb/thumb.php?src=/images/stories/content/2022/05/19/1_hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-doi-moi-sang-tao-cua-chu-tich-ho-chi-minh-trong-thoi-ky-moi.jpg&w=260&h=150&zc=1&q=80&a=c

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank
Tư tưởng đổi mới sáng tạo là bộ phận cơ bản cấu thành của tư tưởng Hồ Chí Minh, là giá trị bao trùm các quan điểm toàn diện sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Do đó học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trước hết cần học tập và làm theo tư tưởng đổi mới sáng tạo Hồ Chí Minh

Chuyen Muc Tu Vi Thoi Bao Nga