Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
Đối với tổ chức, cá nhân muốn đóng góp thông qua Đại sứ quán, xin liên hệ: Ban Công tác cộng đồng ĐSQ tại trụ sở ĐSQ hoặc ĐT: +7 968-974-75-57, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Thông tin về việc đóng góp sẽ được đăng tải công khai trên trang mạng của ĐSQ Việt Nam