Thứ hai, 30 Tháng 1 2023

Cộng đồng tại Nga

Thời sự sinh hoạt cuộc sống của kiều bào

thumb/thumb.php?src=/images/stories/content/2022/02/05/1_du-hoc-sinh-hoi-nhap-tren-dat-khach.jpg&w=260&h=150&zc=1&q=80&a=c

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank
Không có điều kiện du học tự túc, nhiều bạn trẻ Bắc Giang quyết tâm 'săn' học bổng bằng thành tích học tập xuất sắc. Tại đất khách, vượt lên những trở ngại về nhiều mặt, các bạn trẻ dần khẳng định bản thân, không chỉ học tập tốt mà còn năng động, hội nhập với bạn bè quốc tế.

Chuyen Muc Tu Vi Thoi Bao Nga