Thứ năm, 19 Tháng 5 2022
thumb/thumb.php?src=/images/stories/content/2022/04/05/1_ai-thuc-su-nam-giu-facebook.jpg&w=260&h=150&zc=1&q=80&a=c

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank
Facebook trải qua nhiều lần đổi tên, làm mới thương hiệu, thâu tóm và thành lập công ty mẹ. Vậy, hiện tại ai đang thực sự sở hữu mạng xã hội này?  

Chuyen Muc Tu Vi Thoi Bao Nga