thumb/thumb.php?src=/images/stories/content/2021/08/06/1_6-thang-huawei-dat-doanh-thu-gan-50-ty-usd.jpg&w=260&h=150&zc=1&q=80&a=c

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank
Mặc dù doanh thu từ hoạt động kinh doanh ngành hàng tiêu dùng giảm, nhưng kết quả kinh doanh của Huawei trong nửa đầu năm vẫn rất tích cực. Tỷ suất lợi nhuận ròng đạt 9,8%.