Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
Theo nghiên cứu, trung bình mỗi người chạm tay lên mặt đến 3.000 lần mỗi ngày từ việc sờ vào khẩu trang, chỉnh sửa cho đến hành động kéo hở khẩu trang ra cho dễ thở hơn… điều này khiến cho virus SARS-CoV-2 dễ dàng xâm nhập hơn.