Đặc điểm pháp lý nổi bật trong qui định đối với việc sử dụng tài nguyên dầu và...

Đặc điểm pháp lý nổi bật trong qui định đối với việc sử dụng tài nguyên dầu và khí của Liên bang Nga (Phần IX)

Phần IX: Thuế xuất nhập khẩu dầu khí và đường ống dẫn dầu, khí  
Bộ Nội vụ Nga lên kế hoạch trục xuất người nhập cư bất hợp pháp sau ngày 30...

Bộ Nội vụ Nga lên kế hoạch trục xuất người nhập cư bất hợp pháp sau ngày 30 tháng 9

Bà Valentina Kazakova, người đứng đầu Vụ các vấn đề nhập cư thuộc Bộ Nội vụ Nga cho biết kể từ ngày 1 tháng 10, Bộ Nội vụ có quyền trục xuất những người nước ngoài không gia hạn tình trạng cư trú...
Bộ Nội vụ Nga thống kê các hình thức người nước ngoài thường nhận quốc tịch Nga

Bộ Nội vụ Nga thống kê các hình thức người nước ngoài thường nhận quốc tịch Nga

Kết hôn với người có quốc tịch Nga và chương trình "tiếng Nga như tiếng mẹ đẻ" là những hình thức phổ biến nhất để nhận quốc tịch Nga. Điều này đã được báo cáo tại trung tâm báo chí của Bộ...