Thứ hai, 30 Tháng 1 2023
thumb/thumb.php?src=/images/stories/content/2017/12/12/426_content_untitled1-336.jpg&w=260&h=150&zc=1&q=80&a=c

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank
Tuần này ở thủ đô Moskva sẽ duy trì thời tiết ấm với nhiệt độ dương khiến cho tuyết tan chảy, tuy nhiên trời rất âm u, có sương mù khiến tầm nhìn xa bị suy giảm., kênh Moskva dẫn nguồn tin từ “Meteonovosti”.