Thứ bảy, 03 Tháng 12 2022
thumb/thumb.php?src=/images/stories/content/2022/12/03/1_quan-he-iran---iraq-them-nhieu-tien-bo.jpg&w=260&h=150&zc=1&q=80&a=c

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank
Những ngày gần đây, quan hệ giữa Iraq và Iran ghi nhận nhiều phát triển tiến bộ, đặc biệt là cùng xác định những ưu tiên chính trong hợp tác giữa hai quốc gia là chống khủng bố, duy trì an ninh và thịnh vượng của khu vực.

Chuyen Muc Tu Vi Thoi Bao Nga