Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
Bốn ngày qua, 9 bệnh viện trên cả nước, chủ yếu phía bắc, phải cách ly y tế do xuất hiện cụm Covid-19, trong đó có 4 bệnh viện lây nhiễm từ ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Cập nhật COVID-19 ở Nga

xem tu vi thoi bao nga 5