thumb/thumb.php?src=/images/stories/content/2021/11/08/1_ky-nguyen-cua-cac-loai-thuoc-dieu-tri-covid-19.jpg&w=260&h=150&zc=1&q=80&a=c

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank
Merck và Pfizer đã công bố những kết quả tích cực đối với các loại thuốc điều trị Covid-19 mà hai công ty dược phẩm này nghiên cứu, trong khi đó một loại thuốc chống trầm cảm cũng cho thấy nhiều hứa hẹn mở ra một chương mới trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 trên toàn cầu.
thumb/thumb.php?src=/images/stories/content/2021/11/10/1_pfizer-xin-cap-phep-tiem-nhac-lai-cho-nguoi-tu-18-tuoi-tro-len.jpg&w=260&h=150&zc=1&q=80&a=c

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank
Liên doanh Pfizer/BioNTech ngày 9/11 đã đề nghị Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho phép tiêm nhắc lại vaccine ngừa Covid-19 của họ cho tất cả người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên, nhằm tìm cách mở rộng đối tượng đủ điều kiện tiêm mũi thứ ba.

Chuyen Muc Tu Vi Thoi Bao Nga