thumb/thumb.php?src=/images/stories/content/2021/09/18/1_mat-trai-cua-showbiz-viet.jpg&w=260&h=150&zc=1&q=80&a=c

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank
Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc cho rằng game show và mạng xã hội phát triển khiến một bộ phận nghệ sĩ không thể giữ mình.  

Chuyen Muc Tu Vi Thoi Bao Nga