thumb/thumb.php?src=/images/stories/content/2021/06/02/1_facebook-gap-loi-ky-la-tai-viet-nam.jpg&w=260&h=150&zc=1&q=80&a=c

Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank
Sáng 2/6, nhiều người dùng phản hồi rằng Facebook đang gặp lỗi hiển thị đối với những bài đăng có đính kèm 2 ảnh trở lên. Khi người dùng ấn vào những bài viết này, toàn bộ ảnh sẽ biến mất.