Đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa TTDL Nguyễn Văn Hùng "chấn hưng" thẳng tay ai, nghê sĩ nào đã tự tiện đặt Hồ Chủ tịch làm tổ nghề sân khấu! Đưa Hồ Chủ tịch vào điện thờ như một vị tổ sân khấu là một hành động như ngày xưa gọi là khi quân.

1 Chan Hung Thang Tay Di Bo Truong Oi

Không thể lấy một vị lãnh tụ để đặt làm tổ nghề tùy tiện như vậy, huống chi đó là Hồ Chủ tịch.

Việc họ đặt tượng Hồ Chủ tịch tại chính điện với dòng chữ TỔ NGHỀ SÂN KHẤU sẽ làm cho các thế hệ mai sau hiểu sai về lịch sử, cực kỳ nguy hiểm.

  • Thứ nhất, Hồ Chủ tịch là một lãnh tụ, là một chính khách. Cả cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ tịch là đời thật, không phải là sân khấu. Con người của Hồ Chủ tịch là người thật, việc thật, không phải là diễn viên...
  • Thứ hai, ở thời Hồ Chủ tịch quan niệm "Xướng ca vô loài" còn rất nặng nề, không phải danh giá như người nghệ sĩ sân khấu hiện nay. Do vậy, đưa Hồ Chủ tịch vào điện thờ như một vị tổ sân khấu là một hành động như ngày xưa gọi là khi quân.

Sinh thời, Hồ Chủ tịch viết văn, làm thơ và rất yêu mến giới văn nghệ sĩ. Nhưng không phải vì thế mà phong tổ nghề bừa bãi.

2 Chan Hung Thang Tay Di Bo Truong Oi

3 Chan Hung Thang Tay Di Bo Truong Oi4 Chan Hung Thang Tay Di Bo Truong Oi

5 Chan Hung Thang Tay Di Bo Truong Oi

Thiết nghĩ việc "chấn hưng" tổ nghề này Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng có thể làm ngay được, không cần phải chờ đến khi được phê duyệt 350.000 tỷ đồng.

Bài của Hoàng Mạnh Hà

 


©Thời báo NGA - Báo điện tử tiếng Việt hàng đầu tại Nga